T&T, 5.-7.klasse

I T&T (Tro og Trening) blir 10-13-åringer godt kjent med den kristne tro, og hvordan de kan leve som kristne i hverdagen. De lærer også om misjon og å tjene andre. De får oppleve tilhørighet og lærer hvordan de skal opprettholde positive, nådefylte vennskap.

T&T-materiellet består av en undervisningsbok for lederne, en gruppelederguide, et intro-hefte og en håndbok som barna får med seg hjem. I håndbøkene er det tegneserier, tanker om temaet, samtalespørsmål, aktiviteter og et ukentlig bibelvers. En T&T-samling er delt i tre deler, én del med undervisning, én del der barna deles i smågrupper og én del med lek. Gruppelederguiden gir gode tips til smågruppene, men elementer fra håndbøkene kan også brukes i smågruppene.