Trek, 8.-10.klasse

Trek er Awanas undervisningsopplegg for ungdomsskoletrinnet. Det inneholder en lederbok med undervisning og tips til smågruppene, og en app for deltakere og ledere. En Trek-samling er delt i tre deler, én del med undervisning, én del der ungdommene deles i smågrupper og én del med lek/aktivitet.

På Trek får ungdommene god og grundig undervisning i hva det vi si å tro på Jesus og å leve livet sammen med ham. I tillegg blir ungdommene utfordret til å stille spørsmål og finne svar på problemstillinger som de ofte møter i samfunnet. De lærer å reflektere og tenke, og får mulighet til både å undre seg og forstå mer om hva troen egentlig handler om.

Til Trek er det utviklet en app som fritt kan lastes ned av alle. Den inneholder en bibelleseplan som følger undervisningen, spørsmål til ettertanke og samtalespørsmål. Appen har også et chatte-rom der deltakerne kan logge seg inn og utveksle tanker med andre i gruppen, samt lederressurser.