Sparks, 1.-4.klasse

I Sparks-årene får barna undervisning med fortellinger hentet fra hele Bibelen. De får lære om både folk og hendelser i Bibelen på en slik måte at det legges et fundament for en levende tro på Jesus.

Sparks-materiellet består av en undervisningsbok for lederne, en gruppelederguide, et intro-hefte og en håndbok som barna får med seg hjem. I håndbøkene er det fortellinger man kan lese hjemme, samtalespørsmål, aktiviteter og et ukentlig bibelvers. En Sparks-samling er delt i tre deler, én del med undervisning, én del der barna deles i smågrupper og én del med lek. Gruppelederguiden gir gode tips til smågruppene, men elementer fra håndbøkene kan også brukes i smågruppene.