149 kr

Håndbok for barnet
A5, 112 sider


Kategori

Håndbok som alle barn får hver sin av, og som foreldre/foresatte kan bruke hjemme sammen med barnet. Det er tre håndbøker i Sparks, HangGlider, Vingeløper og Himmelstormer. Disse er kronologiske, slik at man først går gjennom HangGlider, så Vingeløper og til slutt Himmelstormer. Innholdet i håndboken HangGlider korresponderer ikke med innholdet i undervisningsboken, men inneholder historier fra samme tidsperiode i Bibelen.

Awana har et helhetlig tilbud fra 2-18 år, og er et solid redskap for å hjelpe foreldre og foresatte i å disippelgjøre barna.
Vi ønsker å være en ressurs for familiene som hjelper dem til å få ei levende tro som bærer livet gjennom.


Partnere:

© Awana Norge  | Design & Utvikling: Fabel Media AS