Journey, 1.vgs -3.vgs

Journey er Awanas undervisningsopplegg for videregående-trinnet. Det inneholder en lederbok med undervisning og tips til smågruppene, og håndbøker som ungdommene får med seg hjem.

En Journey-samling er delt i tre deler, én del med undervisning, én del der ungdommene deles i smågrupper og én del med lek/aktivitet. Journey-opplegget går i dybden på ett tema i hver undervisning, så ungdommene får undervisning i hva det vil si å følge Jesus gjennom hele livet, og det å være et vitne i hverdagen.