Innmelding i Awana Norge gir tilgang til følgende:
*Kjøp av ubegrenset antall bøker og andre ressurser fra Awana Norge.
*Brukerstøtte telefon/skype.
*Oppdateringer og informasjon om nytt stoff og nye utgivelser.
*Tilgang til læringsplattformen på nett, og andre ressurser fra nettsiden til Awana Norge.
*Prosenter på materiell som Awana Norge bestiller fra Awana USA.
*Å kunne få personer fra Awana Norge til å komme og ha regionale kurs uten å betale honorar (kun reise og opphold).
Økonomisk støtte for ImF-UNG-lag, se baksiden av dette arket.
Økonomisk støtte for lag som er innmeldt i ImF-UNG

PROSJEKTSTØTTE

Nå i første omgang så har ImF-UNG bestemt seg for å støtte Awana-lag via prosjektstøtten.
Prosjektstøtten åpner for at vi kan dekke inntil 70 % av årskontigenten.
For å få denne prosjektstøtten fyller man ut skjemaet som ligger på nettsiden til
ImF-UNG: http://www.imf-ung.no/sok-om-prosjektstotte/

Mer informasjon om prosjektstøtte finner du her: http://www.imf-ung.no/prosjektstotte/

Under overskriften «Kriterier» er det de to første punktene som blir lagt mest vekt på.

I skjemaet som ligger på nettsiden skriver du inn «Awana» både i feltet for «Navn på prosjektet..» og «Mål med prosjektet».
I feltet «Hvor mye søker dere om» skriver du inn 70 % av årskontigenten.
I feltet «Egenandel» skriver du inn 30 % av årskontigenten.
I feltet «Finansieringsplan» skriver du inn: 30 % egenandel.
I feltet «Tidsramme for prosjektet» skriver du inn: 1 år

Fristen for å sende inn søknad om prosjektstøtte er 15.april.
Prosjektstøtten utbetales i løpet av september.

MERK: Nå i 2017 er det bare 1/2 årskontigent, så prosjektstøtten dere kan søke om i år er 70 % av 1/2 årskontigent.

FRIFOND

I tillegg til prosjektstøtten vil ImF-UNG lag også motta frifondstøtte, slik som tidligere.
Størrelsen på denne avhenger av antall medlemmer i laget.
Du kan lese mer om frifond her: http://www.imf-ung.no/sok-om-stotte/frifond/
Frifondstøtten utbetales vanligvis i september og oktober.

OBS: Både prosjektstøtte og frifondstøtte krever at man leverer inn medlemslister til ImF-UNG.

ÅRSKONTIGENT FOR MEDLEMMER I IMF-UNG-LAG

For at et lag i ImF-UNG skal få godkjent sine medlemslister må deltakerne i laget betale en årskontigent på minimum 50 kroner. Dette er forsvinnende lite ift hva barna betaler for å delta på andre aktiviteter. Derfor tror vi at dere kan være frimodige og øke årskontigenten til 100-200 kroner, for å få dekket inn enda litt mer av utgiftene til Awanamateriell. Men dette er selvsagt opp til hvert enkelt lag.