Cubbies, 4-5 år

I denne aldersgruppa blir barna kjent med Bibelen og med Jesus. Den hovedsetningen vi ønsker at barna skal sitte igjen med er: «Jesus elsker meg».

For Cubbies-gruppene er det en undervisningsbok for ledere til å bruke på samlingene, et intro-hefte og ei håndbok som barna får med seg hjem. I håndbøkene for hjemmene er det koselige fortellinger som barn og voksne kan lese sammen, aktiviteter og et ukentlig bibelvers.

Temaene i bøkene henger sammen, så barna møter det samme budskapet både på Cubbies-samlingen og hjemme. En Cubbies-samling er delt i tre deler, én del med undervisning, én del der barna deles i smågrupper og én del med lek. Elementer fra håndbøkene kan også brukes i smågruppene.