AWANA DNA-WEBINAR

Bli kjent med Awana!

Awana er et helhetlig trosopplæringsopplegg som dekker 6 faser fra 2 til 19 år.
Vårt mål er at hvert enkelt barn skal eie sin egen tro når de blir 19 år, – en tro som er mobil og bærekraftig.
Vi vektlegger samarbeidet hjem og kirke.

I løpet av 1,5 timer vil du få en innføring i Awana sin visjon, opplegg og hvordan du kan starte opp.
Deltagelse på webinaret er grunnlaget for å starte opp. Vi vil gi dere god veiledning og oppfølging på veien videre.

Dere vil komme inn i et fellesskap av over 150 andre menigheter, fra alle kristne organisasjoner, som bruker Awana allerede.

Mandag 30. mai kl 20.00-21.30

Varighet: 1,5 timer
Pris: Gratis
Påmelding: Checkin

PÅMELDING