VELKOMMEN TIL DIGITAL AWANA-DAG

Vi er glade for å kunne invitere til en digital AWANA DNA-dag.  Dagen er åpen for alle – både de som ikke har hørt om AWANA før – og for de som har startet.  Du vil bli kjent med AWANA sin visjon, de oppsiktsvekkende resultater arbeidet kan vise til, og hvordan AWANA er tatt inn i lokale menigheter i Norge.

Deler av dagen tilbyr vi to parallelle spor.  Det ene sporet vil være en introduksjon av AWANA, der dere vil få bli bedre kjent med opplegget, og høre hvordan dere kan komme i gang.  Det andre sporet vil handle om lederrekruttering, hvordan bygge gode team og ta vare på medarbeiderne».

Se Checkin for påmelding: Digital Awana-dag 2021

PROGRAM FOR DAGEN:

FELLES (10.00-11.05):

10.00-10.05         Velkommen til Awana DNA-dag     v/Håvard og Rasmus Haugland

10.05-10.15         Hvorfor Awana? Dialog rundt barbordet        v/Anne Lene, Lars og Jorunn

10.15-10.25         Hvorfor Awana? Hva gjorde at ImF turte å satse så stort?         v/Andreas Evensen

10.25-10.40         Visjonen – kjenne, elske, tjene     v/Anne Lene Otterøen

10.40-10.55         Awana i menigheten     v/Runar Landro

10.55–11.00         Lek/humor     v/Håvard og Rasmus Haugland

11.00-11.05         Litt om det videre programmet      v/Håvard og Rasmus Haugland

SPOR 1 (11.05-14.00):

11.05-11.20         Hva er Awana? – Historien og materiellet      v/Anne Lene Otterøen

11.20-11.40         Hvordan ser en Awana-samling ut?     v/Linda Kvavik

11.40-12.00         Hvordan komme i gang?     v/Renate Orre

12.00-13.00         LUNSJPAUSE

13.00-13.20         Å planlegge en undervisning og å bruke PowerPointene        v/Trond Pundsnes

13.20-13.40         Å lede en smågruppe        v/Jorunn Singstad Djupvik

13.40-14.00         Å bruke håndbøkene og samarbeide med hjemmene        v/ Linda A Johannessen og Linda Kvavik

SPOR 2 (11.05-14.00):

11.05-11.20         Hvordan bygge gode lederteam?         v/Jorunn Singstad Djupvik

11.20-11.40         Hvordan rekruttere nye frivillige ledere?         v/Hanne Marie Moi

11.40-12.00         Å ta vare på lederne         v/Lars Dale

12.00-13.00         LUNSJPAUSE

13.00-13.20         Hvordan legge opp et Awana-arbeid for barn og unge i ulike faser?    v/Thea Frøystad og Linda A

Johannessen

13.40-14.00         Belong-believe-become                 v/Anne Lene Otterøen

FELLES (14.00-15.00):

14.00-14.10         Lek/humor + intro til neste bolk     v/Håvard og Rasmus Haugland

14.10-14.20         Awana akkurat nå. Hva har skjedd i 2020? Hva skjer framover?               v/ Anne Lene Otterøen, Lars Dale og

Jorunn Singstad Djupvik

14.20-14.30         Hva betyr Awana for meg?             v/Cecilie Skår

14.30-14.45         Awana i min menighet. 4 menigheter deler erfaringer.

14.45-14.55         Hva betyr Awana for meg?             v/Anne Marthe og barn fra Fredheim

14.55-15.00         Avslutning           v/Håvard og Rasmus Haugland

 

PRISER FOR PÅMELDING:

Pris for deltagelse på digital AWANA DNA-dag:

Ved påmelding innen 31.12.2020:  

1-4 personer: kr. 300 pr. person

5-10 personer: kr. 250 pr. person

11 eller flere personer:  kr. 200 pr. person

Ved påmelding etter 31.12.2020:  

1-4 personer: kr. 400 pr. person

5-10 personer: kr. 350 pr. person

11 eller flere personer: kr. 300 pr. person


FORDELER VED Å SAMLES DIGITALT

1.  Dere kan få med dere ALLE foredragene.

Den digitale løsningen gjør at dere kan få med alle foredragene.  De dere går glipp av pga at de går parallelt, kan dere se i opptak.

2. Dere får ingen ekstra kostnader med reise og opphold.

Den eneste kostnaden dere får ved årets AWANA DNA-dag er deltageravgiften.  Benytt anledningen til å melde på alle barne- og ungdomsarbeiderne.


HVORDAN SAMLES LOKALT

Gjør AWANA DNA-dag til en festdag for deres medarbeidere!

Vær samlet i samme lokale.  Gjør stas på medarbeiderne med god mat og drikke.  Det settes av tid til en times lunsj hvor dere kan ha fellesskap lokalt.

Samlingen legger dere til rette ut i fra de da gjeldene anbefalinger fra FHI for samlinger under Covid-19.


Lansering av nye klær og artikler fra Awana Norge

Vi har nå gleden av å lansere vår egen kolleksjon av t-skjorter, jakker og diverse andre artikler, som vi har jobbet en stund med å få på plass.

Disse er nå tilgjengelig for salg i nettbutikken vår, under kategorien «KLÆR OG DIVERSE ARTIKLER»: https://butikk.awana.no/produktkategori/klaer-og-diverse-artikler/

Fra 5.-18.oktober så kjører vi introduksjonspris på alle disse artiklene.


Nettbutikk klar!

I dag har vi lansert den nye nettbutikken til Awana.

Nettbutikken finner du her: https://butikk.awana.no/

Denne vil erstatte bruken av bestillingsskjemaet.


Sparks Himmelstormer klar for salg

Vi minner om at også serie 3 i Sparks, Himmelstormer, ble klar for salg tidligere i sommer. Temaet for denne serien er «Bli kjent med Jesus», og undervisningen følger innholdet i håndboken.


Journey Vitner klar for salg

Nå er serie 3 i Journey,  Vitner grunnbok og undervisningsbok, klare for salg.

Bestilling sendes til imf@imf.no.


T&T Nådeagentene klar for salg

Nå er serie 3 i T&T,  Nådeagentene håndbok og undervisningsbok, klare for salg.

Bestilling sendes til imf@imf.no.

Prisen vil være den samme som for Nåde i aksjon og Spor av nåde, 180 for håndboken og 349 for undervisningsboken.