Kjøp av undervisning fra digital DNA-konferanse

19.mars 2021 kl. 09.00-15.00 – Lederdag om konfirmasjonsopplegget «Smak og se»

Webinar 8.april 2021 kl. 19.00-21.15 – Trosformidling til ungdom – hvordan bruke Awana?

Webinar 15.april 2021 kl. 19.00-21.15 – Hvordan starte opp Awana for barn og tweens?