Kjøp av undervisning fra digital DNA-konferanse

21.april 2021 kl. 12.30-14.00 – Introsamling om konfirmasjonsopplegget «Smak og se»

(Trykk på påmeldingsknappen under, og trykk «Skal» på facebookarrangementet.)

4.juni 2021 kl. 09.00-15.00 – Lederdag om konfirmasjonsopplegget «Smak og se»