«Rett hjem» er en bibelleseplan for familier.

Den er ypperlig for barn fra skolealder og oppover, men de yngre kan også inkluderes. Den har en bibeltekst for hver dag, og noen tanker knyttet til teksten. Dere får forslag til et bønne- eller takkeemne for hver dag, og de voksne får et ekstra spørsmål til ettertanke.
Hver uke er det også forslag til hyggelige familieaktiviteter.
Denne bibelleseplanen håper vi kan være med å skape nye, gode vaner for bibelstunder i familiene.

Tanken er at menigheter skal kunne tilby den til alle barnefamiliene. Så hvis du ønsker å kjøpe et større antall, f.eks. til familiene i menigheten, så kan vi tilby hyggelige kvantumsrabatter.