Nå har vi i Awana Norge gleden av å tilby en ny ressurs: Familiegrupper.

Dette er utviklet av Fribu, men vi har fått lov til å bruke dette fritt også i våre sammenhenger.

Gå inn på denne linken for å se opplegget: FAMILIEGRUPPER