Awana DNA-konferanse lørdag 22. januar 2022 blir digital.
Vi oppfordrer dere til å samle alle deres ledere.  Se konferansen sammen lokalt.  Felles opplevelse og refleksjon bygger teamet.

PROGRAM

Lørdag 22. januar kl 10.30 – 16.00

Awana DNA-Konferanse 2022

Målgruppe:

Alle ledere i menigheter som vil gi Jesus til barn, unge og familier.
Dagen er åpen for alle – både de som ikke har hørt om Awana før
– og for de som har startet.

Fokusområder på årets DNA-konferanse:
• Hvorfor og hvordan lære barn og unge å kjenne, elske og følge Jesus hele livet?
• Hvorfor og hvordan utruste menigheter til å støtte foreldre til å leve som disipler av Jesus med sin familie i hverdagen hjemme?
• Hvorfor og hvordan bevisstgjøre oss alle på å være åndelige mødre og fedre for barn som ikke har foreldre som leder de til Jesus?

Deler av dagen tilbyr vi to spor:

Spor 1: Bli kjent med Awana. Innføring i opplegg, materiell og hvordan
lykkes med å starte opp.
Spor 2: Seminarer med aktuelle temaer om samspill hjem og menighet.

PÅMELDING

Dere vil få høre noen av landets beste talere dele sitt hjerte for å disippelgjøre barn, unge og familier:

Øystein Gjerme

SALT Bergen
Pinsebevegelsen

Linda Andernach

Johannesen
Misjonskirken

Øivind Augland

Frikirken

Viggo Klausen

Barne- & familie-
evangelist

Anne Lene Otterøen

Nasjonal leder
Awana