FORDELER VED Å SAMLES DIGITALT

1.  Dere kan få med dere ALLE foredragene.

Den digitale løsningen gjør at dere kan få med alle foredragene.  De dere går glipp av pga at de går parallelt, kan dere se i opptak.

2. Dere får ingen ekstra kostnader med reise og opphold.

Den eneste kostnaden dere får ved årets AWANA DNA-dag er deltageravgiften.  Benytt anledningen til å melde på alle barne- og ungdomsarbeiderne.