HVORDAN SAMLES LOKALT

Gjør AWANA DNA-dag til en festdag for deres medarbeidere!

Vær samlet i samme lokale.  Gjør stas på medarbeiderne med god mat og drikke.  Det settes av tid til en times lunsj hvor dere kan ha fellesskap lokalt.

Samlingen legger dere til rette ut i fra de da gjeldene anbefalinger fra FHI for samlinger under Covid-19.